สมาชิก

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

โทรศัพท์

Website

1

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 02-558-7300 http://www.ggcplc.com/en

2

บริษัท น้ำมันพืชปทุม  จำกัด 1/8 .จรัญสนิทวงศ์55 .จรัญสนิทวงศ์แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700 02-434-8384 – 7 http://www.patumoil.co.th/

3

บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด 99/19 หมู่ 4 .กาญจนวิถี .บางกุ้ง.เมือง.สุราษฎร์ธานี84000 077-461-441 http://www.newbiodieselgroup.com

4

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 28 หมู่ที่ 9 .บางกระสั้น .บางปะอิน.พระนครศรีอยุธยา13160 035-276-500 http://www.bangchakbiofuel.co.th/

5

บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่พลัส 2 จำกัด 143 หมู่ 16 .บางกระสั้น  .บางปะอิน .พระนครศรีอยุธยา13160 035-258-607

6

บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัด 150 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 044-305-585

7

บริษัท พีพีพี กรีนคอมเพล็กซ์ จำกัด 321 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-909-611 https://www.pppgc.co.th/

8

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น 16 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดงกรุงเทพฯ 10400 0-2248-2488-92, 0-2002-3667- https://www.energyabsolute.co.th/homepage.asp

9

บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด 53/2, 53/8 .เศรษฐกิจ1 หมู่5 .นาดี .เมืองสมุทรสาคร.สมุทรสาคร74000 034-468-801 – 2 https://www.verasuwan.com/

10

บริษัท จีไอกรีน พาวเวอร์ จำกัด 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักรกรุงเทพฯ  038-018-378

11

บริษัท เอไอเอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน) 55/2 หมู่ 8 .คลองมะเดื่อ .กระทุ่มแบน.สมุทรสาคร74110 034 877 485 -8

https://www.aienergy.co.th/en/about-us

12

บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์จำกัด 8/1 หมู่ 11 .หนองบัว .บ้านค่าย .ระยอง21120 038-961-101