สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยมีความพร้อม และเร่งผลักดันภาครัฐในการใช้ B10 โดยนายศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพร้อมขอผลักดันให้ภาครัฐเร่งประกาศนโยบายการใช้ B10 โดยเร็วที่สุด และปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ